zašto dom molitve

Dom molitve je mjesto
gdje želimo uspostaviti neprestanu molitvu
kroz slavljenje i zagovaranje.

Naša je vizija da se kroz 24 sata dnevno ljudi izmjenjuju kao duhovni stražari na zidinama grada. (Iz 62,6) Na taj način želimo mijenjati duhovnu atmosferu nad našim područjem, rasti u prisnosti s Bogom, bivati sličniji Isusu i pomoći drugima u njihovoj duhovnoj preobrazbi.

Saznaj više