Divan si u svemu…
Divan si u svemu…

Učinio si da moj pogled vidi puno dublje od same površine, da gleda u dubine svega što si stvorio i prepozna tebe. Predivan si, Gospodine, u svakom trenutku jer samo ti činiš da svaki od njih ima smisao. Samo ti možeš darovati sebe u svakom od...

Read more