Financijska potpora

Vizija 24-satne molitve uključuje zamisao da ljudi koji se žele potpuno posvetiti molitvi i služenju budu zaposleni, kao što je kralj David postavio 288 pjevača i 4000 glazbenika da slave Boga ispred kovčega saveza dan i noć. (1. Ljet 23,5; 25,7) Tim ljudima je jedini posao bio slaviti Boga, a mi želimo primijeniti isti princip u Domu molitve – da ljudi svoje živote posvete molitvi i primaju plaću. Za to su nam potrebni mnogi podupiratelji koji će biti voljni obvezati se mjesečno podupirati Dom molitve određenim novčanim iznosom.

ŽIRO RAČUN – 2484008-1106389074 RBA
IBAN: HR0924840081106389074
SWIFT: R2BHHR2X

citati

citati

Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

1 Sol 5, 16-18
citati

Aleluja! Hvalite ime Jahvino, hvalite, sluge Jahvine koji u domu Jahvinu stojite u predvorjima doma Boga našega!

Ps 135, 1-2
citati

Sad, blagoslivljajte Jahvu, sve sluge Jahvine što stojite u domu Jahvinu, u noćnim satima! Dižite svoje ruke prema Svetištu i Jahvu blagoslivljajte!

Ps 134, 1-2
citati

K’o palma cvate pravednik i raste k’o cedar libanonski. Zasađeni u domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga našega.

Ps 92, 13-14
citati

Blaženi koji prebivaju u domu tvome slaveć’ te bez prestanka!

Ps 84, 5
citati

A ja, k’o zelena maslina u domu Božjem, uzdam se u Božju dobrotu dovijeka. Hvalit ću te svagda što si to učinio i slavit ću tvoje ime, jer je dobrostivo, pred licem tvojih pobožnika.

Ps 52, 10-11
citati

Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam.

Ps 27, 4
citati

Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge.

Ps 23, 6