Makni ljuske s očiju
Makni ljuske s očiju

Gospode moj, koliko bih toga htjela napisati. Koliko toga bi moje srce htjelo izreći Tebi, svima koji su još daleko od Tebe, koji lutaju i koji su tek krenuli za Tobom i žele odustati jer je teško i ne vide smisao. Tebi koju su ranili roditelji...

Read more